fbpx

Language

  • Norsk Bokmål
  • English
  • 日本語
  • 中文 (中国)

En blå framtid

Innen 2050 vil verdens befolkning sannsynligvis være på ni milliarder mennesker , en tredjedel mer enn ved tusenårsskiftet. Fordi mer enn én milliard mennesker allerede er underernærte, må verden produsere dobbelt så mye mat i 2050 som i 2010 for å dekke behovene. 

Potensialet for vekst er til vanns, og ikke til lands: Om lag 70 prosent av jordkloden er dekket av vann, men under fem prosent av verdens matproduksjon skjer i havet. Ikke rart vi mener at fremtiden ligger i havet.

Bærekraft

Bærekraft

I et bærekrafts-perspektiv har Torskeoppdrett et svært lavt miljøavtrykk. Dette bidrar til at Torsk i fremtiden vil være en svært bærekraftig matressurs for mennesker over hele verden, det hersker liten tvil om att vi globalt står ovenfor store utfordringer hva gjelder å produsere nok mat til verdens befolkning og vi mener att vi kan gjøre en forskjell.

Torskeoppdrett i fremtiden

Torskeoppdrett i fremtiden

Fokus på økologisk bærekraftig matproduksjon, vi ønsker å jobbe tett sammen med alle relevante fagmiljøer for å sammen utvikle matproduksjon i takt med naturen for å produsere god sunn mat for befolkningen på en skånsom og forsvarlig måte. 

Vi tar fiskehelse på alvor og ansetter derfor en egen fagleder fiskehelse slik att vi gjennom alle prosesser kan forsikre oss om att vi behandler torsken med respekt, behandler vi fisken bedre så smaker den bedre. 

Vi skal aktivt jobbe for å fremme miljø, vi er i en unik posisjon der vi nå jobber aktivt sammen med potensielle leverandører av utstyr og tjenester der vi vil strekke oss lang for å ligge i front med miljøvennlige tiltak.

Følg torsken

Følg torsken

Vi vil bevisst være åpne om våre prosesser og ønsker alle som ønsker det å følge vår torsk, vi ønsker å formidle til omverden att dette er en fornuftig og fremtidsrettet måte å produsere mat på. 

Vil du følge torsken, send mail til torsken@codfarmers.no