fbpx

Language

  • Norsk Bokmål
  • English
  • 日本語
  • 中文 (中国)

Mennesker

Mennesker

Administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse

Rune er utdannet ved Høyskolen i Tromsø og har tidligere jobbet både i Salmar og Ewos før han ble Daglig Leder og Regionsdirektør i Troms for Norway Royal Salmon ASA. Han er ansatt som Daglig Leder i Codfarmers og vil lede selskapet med ett engasjert og aktivt styre for å bygge opp ett godt solid team som vil være med å sette sitt preg på en ny era i Torskeoppdretts industrien. 

 

Rune Eriksen

Daglig leder

Organisiasjonskart

Organisiasjonskart

Styret

Boe er utdannet siviløkonom fra CBS med fodypning i regnskap og økonomistyring, han har bakgrunn som revisor fra Ernst & Young. Han har vært ansatt i Sirena Group i 10 År med stillingen CEO de siste 5 Årene hvor selskapet i perioden har mere enn doblet sin omsetning.

Boe Spurré

Styreleder

Marit Solberg har mastergrad i mikrobiologi med spesialitet i marin økologi fra Universitetet i Bergen. Hun har vært i Marin Harvest i over 30 år i forskjellige direktør/konserndirektør stillinger fra de startet med 1000 tonn produksjon til i dag å være verdens største lakseoppdretter. 

Hun har sittet i styret i Sparebanken Vest, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforbund samt styreleder i Norges Sjømatråd i perioden 2013-2015.

Marit Solberg

Styremedlem

Christian Riber er Commercial Director i Sirena group. Christian er utdannet i Markedsføring og Utenlandshandel på Copenhagen Business school. Christian har arbeidet 3 år i den finansielle sektor for Experian som product manager (https://www.experianplc.com/ ) og etterfølgende 10 år i Sirena group med hovedfokus på groundfish (Torsk, Haddock og Sej).

Christian Riber

Styremedlem

 Finn Amund har hatt en rekke ledende posisjoner internasjonalt i segmentene shipping/Offshore og finans. 

Han har en Master i Økonomi og Business administration fra NHH og Stockholm School of Economics. Finn Amund har hatt posisjoner i Nordea og Fortis Bank der han jobbet med internasjonal ship finance i London, Singapore og i Nederland. 

Finn Amund hadde stillingen som CFO og CEO i Deep Sea Supply fra 2005-2015 og som CEO i MHWirth fra 2016-2019.

Finn Amund Norbye

Styremedlem

Eldar har hatt en rekke ledende posisjoner i Maritim industri i over 20 År 

Han er utdannet siviløkonom med mellomfag i matematikk fra UIO: Han har jobbet 8 År i US baserte ITT med Market analyse samt 23 År som CEO i større selskaper i Maritim industri, 9 År hos SINTEF og NTNU. Han har hatt og har en rekke styreverv og sitter i dag som styremedlem hos Remøy, Møre Trafo og Brunstad.

Eldar Eilertsen

Styremedlem

Karriere?

Karriere?

Codfarmers er i vekst og vi trenger flere dyktige medarbeidere som kan være med å utvikle selskapet videre

Fagleder Fiskehelse

Les mer

 

Kvalitetsleder HR/HMS

Les mer