fbpx

Vår torsk

Som navnet på vårt selskap så skal det ikke herske tvil om hva vi skal produsere, vi er bønder som har kysten som arbeidssted og skal produsere Torsk til folket.

Ønsker du å kjøpe torsk?
Kontakt oss på tilbud@codfarmers.no

 

From fjord to fork

From fjord to fork

Vi vil aktivt ta del i alle prosesser fra yngel til ferdig produkt på tallerken, vi vil jobbe aktivt sammen med våre samarbeidspartnere for å utvikle produkter som kundene vil ha. 

Vi har de beste forutsetningene for å få frem en god ren torsk som får de beste oppvekstvilkår i våre Norske fjorder med god tilgang friskt hav og godt for, på denne måten kan vi med god samvittighet fortelle hele historien om produktet helt frem til matfatet. Vi er som navnet vårt sier bønder der vi dyrker mat til folket.

Det er i dag fokus på at vi ”må spise mer fisk og grønt” og for å få det til så må vi være flinke til å få frem ferske gode produkter gjennom hele året, oppdrett av Torsk er en av mange løsninger som kan være med å bidra samt at vi skal bli verdens flinkeste til å komme frem med mer spennende produkter. 

Vi ønsker også her å samarbeide og er åpne for nye ideer, har du ideer eller ønsker å komme i kontakt med oss når det gjelder produkter så send oss gjerne en mail på produkt@codfarmers.no 

Oppdrettstorsk

Oppdrettstorsk

Oppdrettstorsk er mer kjøttfull og har ett høyere proteininnhold enn villtorsk, den enorme jobben som er lagt ned i avlsprogrammene har gitt gode resultater som resulterer i at vi får mindre svinn enn hva man får på villfanget torsk. 

Det er et faktum at villfiskbestanden er truet og som resultat går kvotene nedover, skal vi opprettholde og øke vårt konsum av Torsk så må vi jobbe på lag med naturen for å på en skånsom måte produsere torsk gjennom oppdrett.